KORPORATYVINĖ INfORMACIJA

 • APIE MUS

  Atviri pasauliui ir idėjoms!
  Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis LITEXPO - pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. Jau 10 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. Čia keičiamasi žiniomis ir idėjomis, vyksta tarptautiniai kultūros ir mokslo dialogai, formuojamos verslo tendencijos ir atsiranda svarbūs susitarimai. 
  Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, pažangūs ir kompetetingi.

 • FAKTAI IR SKAIČIAI

  33 600 kv.m.
  LITEXPO bendrasis plotas
  5 ekspozicijų ir 10 konferencijų salių užima 18 500 kv.m.
  Lauko aikštelės - 15 100 kv.m.

  20 tarptautinių parodų kasmet

  3000 dalyvių kasmet

  350 000 lankytojų kasmet

  1500 įvairių renginių kasmet


PARODOS

Parodose dalijimasi idėjomis, užmezgami svarbūs kontaktai, plėtojamas verslas, pritraukiama naujų klientų. Čia galite ne tik sužinoti, pamatyti, bet ir paragauti, užuosti, paliesti, patirti ir patys išmėginti viską, kas eksponuojama. Per metus LITEXPO surengiama daugiau kaip 20 parodų ir per 1300 jas lydinčių įvairių renginių. Didžiuojamės LITEXPO ir Lietuvą garsinančiomis parodomis Studijos", "Resta", "Adventur", "Pelenė", "Baldai", Vilniaus knygų muge ir kt. Daugelis LITEXPO parodų apdovanotos "Lietuvos geriausio metų gaminio" aukso medaliais, o paroda "Resta" yra pelniusi pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą.


KONFERENCIJOS

Per metus LITEXPO konferencijų centre įvyksta apie 200 renginių, kurie pritraukia per 90 000 politikų, verslo atstovų, kitų sričių specialistų iš viso pasaulio. LITEXPO konferencijų centrą kasmetiniams renginiams organizuoti renkasi konferencijų turizmo paroda-kontaktų mugė Convene", Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas PLEF, kiti renginiai. Didžiuojamės organizavę Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginius, NATO, Pasaulinio interneto valdymo forumą, Demokratijų bendrijos ministrų, ESBO Ministrų Tarybos susitikimus, konferencijas. LITEXPO konferencijų centre organizuojami ne tik aukščiausio lygio valstybiniai renginiai, tarptautinės konferencijos, bet ir nedideli seminarai, mokymai, diskusijos, pramoginio pobūdžio renginiai.
LITEXPO savo konferencinei veiklai organizuoti ir plėsti įkūrė bendrovę Litexpo events". Tai profesionalus konferencijų organizatorius, teikiantis visas reikalingas šio verslo paslaugas: nuo vietos renginiui suradimo, projekto valdymo iki jo įgyvendinimo.

STENDAI

Vienas iš sėkmingo dalyvavimo parodoje elementų yra originalus ir kokybiškai sukurtas stendas. Unikalus parodos dalyvio stendo projektas įmonei leidžia parodyti savo pranašumus, skatina susidomėjimą ir pardavimus, populiarina prekės ženklą ir stiprina įvaizdį. Profesionalių LITEXPO architektų ir projektuotojų komanda kuria stendų koncepcijas, projektuoja individualius, pagerintus standartinius bei standartinius stendus, juos grafiškai apipavidalina ir realizuoja tiek LITEXPO organizuojamų parodų metu, tiek užsienyje. Stendai kuriami pasitelkiant modernias medžiagas, pažangiausius techninius ir konstrukcinius sprendimus.


STRATEGINĖS NUOSTATOS

 • MISIJA

  Mūsų misija – teikti profesionalias ir kokybiškas parodų ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių organizavimo, aptarnavimo ir kitas susijusias paslaugas. Mes didiname ilgalaikę verslo vertę bei užtikriname kūrybišką, motyvuojančią ir vieningą darbo aplinką mūsų darbuotojams, esame socialiai atsakinga įmonė.

 • VIZIJA

  LITEXPO - pagrindinis, didžiausias ir moderniausias parodų ir konferencijų centras, siekiantis tapti žinomu, konkurencingu, technologiškai pažangiu didelių specializuotų tarptautinių parodų bei konferencijų organizatoriumi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Šiaurės Europoje.
 • VERTYBĖS 

  Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompetentingi.
 • STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas Parodų organizavimo plėtra, didinant tarptautiškumą, vystant esamas ir įvedant naujas parodas bei renginius Konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį bei tarptautinių didelių renginių skaičių, teikiant organizavimo paslaugas. Kitų teikiamų paslaugų plėtra, didinant stendų įrengimo bei maitinimo paslaugų apimtis LITEXPO renginiuose bei už teritorijos ribų. 

INFORMACIJA APIE LITEXPO VADOVĄ

 • Justinas Bortkevičius
 • Direktorius

 • Justinas Bortkevičius nuo 2017 m. eina UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ l.e.p direktoriaus pareigas. Anksčiau buvo UAB „Litexpo events“ direktoriumi bei UAB „Visit Lithuania“ vykdančiuoju direktoriumi. J. Bortkevičius Vilniaus universitete baigė verslo vadybos bakalauro ir magistro studijas, Birmingamo universiteto kolegijoje studijavo tarptautinio turizmo ir viešbučių administravimą. Jis turi sukaupęs didelę įmonių valdymo, strategijų kūrimo ir jų įgyvendinimo patirtį, sėkmingai įvykdė didelės svarbos projektus, prisidėjo prie įmonių veiklos rodiklių augimo.

INFORMACIJA APIE LITEXPO VALDYBĄ

 • UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. „Litexpo“ valdybą sudaro 5 nariai − trys iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, o du iš jų – deleguoti iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas. 
 • Esamos UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos kadencijos pradžia yra 2017 m. rugsėjo 27 d.

 • Giedrė Kaminskaitė-Salters
 • Valdybos pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė
 • Giedrė Kaminskaitė-Salters nuo 2015 m. yra „Telia Lietuva“ teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė. Anksčiau dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja ekonomikos ir socialinių reikalų klausimais, užėmė vadovaujamas pareigas Jungtinės karalystės Dujų ir elektros rinkos reguliavimo tarnyboje, taip pat ėjo vyriausiosios patarėjos pareigas Jungtinės Karalystės Vyriausybės Tarptautinės plėtros departamente. Valdybos pirmininkė yra sukaupusi didelę patirtį įmonių teisės ir valdymo srityse.
 •  
 • Vytautas Dobilas
 • Nepriklausomas valdybos narys
 • Vytautas Dobilas nuo 2015m. dirba UAB “Deeper“ vykdančiuoju vadovu. Vytautas sukaupė įvairiapusišką organizacijų strateginio valdymo ir vystymo patirtį dirbdamas verslo bankininkystės, prekybos, elektronikos, komunalinių paslaugų, valdymo konsultacijų sektoriuose. Baigė Vilniaus universitete ekonomikos bakalauro bei tarptautinio verslo ir teisės magistro studijas, gilino žinias tarptautinės vadovų magistratūros studijose BMI. Laisvalaikiu aktyviai dalyvauja Rotary, Žinių Ekonomikos Forumo, Lietuvos Šaulių Sąjungos veikloje, mentoriauja tarptautinėje „LT Big Brother“ programoje.
 •  
 • Juras Vėželis
 • Nepriklausomas valdybos narys
 • Juras Vėželis nuo 2017 m. dirba UAB „SPORTLAND LT“ generaliniu direktoriumi. Anksčiau užėmė vadovaujamas pareigas įmonėse UAB „Universali arena“, UAB „Seven Live“ ir UAB „Seven family“. Valdybos narys turi ilgametę patirtį didelės apimties viešų renginių organizavime, organizacijų vystyme ir strateginio valdymo srityse.
 •  
 • Nerijus Rudaitis
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris
 • Nerijus Rudaitis nuo 2016 m. užima Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio pareigas. Prieš tai ėjo vadovaujamas pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, buvo Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos Teisinės ekspertizės skyriaus vedėjo pavaduotoju bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos vyriausiuoju inspektoriumi. Taip pat dirbo teisininku UAB DK „Lindra“ ir juristu UADB „Pramonės draudimas“.
 •  
 • Lineta Jakimavičienė
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro vyriausioji patarėja
 • Lineta Jakimavičienė nuo 2017 m. sausio yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vyriausiąja patarėja. Valdybos narė turi ilgametę patirtį strateginio planavimo, investicijų, projektų rengimo ir valdymo srityje, dirbo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. Šiuo metu yra ir AB „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos nare.

RĖMIMO POLITIKA

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ paramos teikimo politika remiasi ketverių metų veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata, kad teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo.UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų – mokėti dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant įgyvendinti UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ strategijoje numatytus tikslus, įmonė teiks paramą tik gavusi valdybos pritarimą ir tik iš anksto numatytoms sritims.

NARYSTĖ

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO yra vienintelis Baltijos šalyse parodų centras nuo 2006 m. priklausantis pasaulinei parodų verslo asociacijai UFI (the Global Association of the Exhibition Industry). LITEXPO yra pripažintas UFI nariu tiek parodų organizatorių, tiek parodų centrų kategorijose. Toks pripažinimas yra labai svarbus bei reikšmingas įvykis LITEXPO istorijoje. Jis reiškia, kad LITEXPO yra pripažintas kaip modernus pasaulinis parodų centras ir patyręs parodų organizatorius. Tapęs pasaulinės parodų verslo asociacijos nariu, LITEXPO gavo visas teises naudotis UFI ženklu, o bendrovės veikla ir parodos reklamuojamos per visus UFI kanalus pasauliniu mastu. Kartu su parodų centru UFI pripažinimą pelnė ir LITEXPO organizuojama paroda RESTA. Toks UFI pripažinimas yra suteikiamas tik aukštos kokybės specializuotoms parodoms, kurios atitinka griežtus asociacijos keliamus reikalavimus, todėl UFI įvertinimas suteikia parodai RESTA papildomo svorio tarptautinėje rinkoje. UFI vienija didžiausius pasaulio parodų organizatorius ir parodų centrus. Pagrindinė UFI misija – atstovauti savo narius ir parodų verslą pasaulyje.

LITEXPO taip pat yra narys:
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
Lietuvos verslo konfederacijos
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
Vilniaus pramonės ir prekybos rūmų
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA
Lietuvos autoverslininkų asociacijos
Vokietijos-Baltijos šalių prekybos rūmų
Italijos-Lietuvos prekybos rūmų

PARTNERIAI

LITEXPO, organizuodamas parodas ir renginius, nuolat bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.

LITEXPO partneriai:

LR susisiekimo ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR švietimo ir mokslo ministerija
LR kultūros ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Valstybinis turizmo departamentas
Lietuvos turizmo asociacija
Lietuvos turizmo rūmai
Lietuvos automobilių kelių direkcija
Lietuvos autoverslininkų asociacija
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“
Lietuvos statybininkų asociacija
Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA
Lengvosios pramonės centras
Lietuvos leidėjų asociacija
Lietuvos kultūros institutas
Ugdymo plėtotės centras
Lietuvos meno galerininkų asociacija
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA
VšĮ „Versli Lietuva“
"Verslo žinios"
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija
Lietuvos kinologų draugija
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija KIGSA

 

LITEXPO parodų dalyviai – verslo lyderiai
Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO parodose nuolat dalyvauja versle lyderiaujančios, sėkmingai ir novatoriškai verslą vystančios įmonės: „Paroc“, „Monier“, „EIKA“, „Wienerberger“, „Paroc“, „Hörmann Lietuva“, „Novaturas“, „Tez Tour“, „West Express“, „Baltic Clipper“, „Baltic Travel Service“, „Zbiga“, „Vadasiga“, „JUNG Vilnius“, „KALBA.LT“, „American English school“, „FRAGRANCES INTERNATIONAL“, „Tich“, „Statga“, „Lintera“, „Sarma“, „BIOK laboratorija“, „Eslauda“, „Inter Cars Lietuva“, „Elinta“, „Ruptela“, „Adampolis“, „Volvo Lietuva“, „Transmitto“, „Amanda“, „Baltechnika“, „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“, „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“, „Sanitex“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Limeta“, „Arvitra Baltic“, „Metos“, „UCS Baltic“, „Alma littera“, „Šviesa“, „VAGA“, „Media Incognito“, „Tyto alba“ „BMK“, „Tavo Mokykla“, „Larenta“, „Sanistal“, Brolis Semiconductors“, „Labochema“, „MP Dental", „Plandent", „Unidentas", „Dab Dental" ir daugelis kitų.

REGLAMENTAS

VEIKLOS ATASKAITOS

PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

PIRKIMŲ PLANAI

KONKURSINIAI PIRKIMAI

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį

 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro “Litexpo” darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir  priedus), neatskaičius mokesčių (eurais)

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. III ketv.

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

3458

1

3052

Aukščiausio lygio vadovas

2

3135

2

2742

Vertę kuriančio padalinio vadova

3

1995

3

1890

Palaikančios veiklos padalinio vadovas

6

1574

5

1659

Vyriausiasis specialistas

9

1561

9

1381

Vyresnysis specialistas

18

1203

19

1174

Specialistas

8

999

8

947

Aptarnaujantis darbuotojas

15

885

15

880

Kvalifikuotas darbininkas

19

961

20

902

Nekvalifikuotas darbininkas

5

627

5

635